วันพฤหัสที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่คนพิการขาขาด
ณ โรงแรมบรรจงบุรี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรขั้นตอนการใส่ขาเทียมและสาธิตการเดินด้วยขาเทียมของผู้แทน
ผู้เข้ารับพระราชทานขาเทียม ตลอดจนทอดพระเนตรนิทรรศการของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี