วันพฤหัสที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๕.๔๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์อัญมณีไทย (โครงการสยามเจมส์ เฮอริเทจ) เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๔๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ นัดดามาตุ เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายมังกร ควรเจริญ ต.ช. ณ เมรุชั่วคราววัดศรีสุดาราม
วรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๑๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง