วันพฤหัสที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๓.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๒.๓๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากวังศุโขทัย ไปทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสครบปีที่ ๑๘ วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าทรง
ประจำพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และทรงเปิดอาคาร “พรินเซส คัพ
ไทยแลนด์ ๒๐๑๗ ” (Princess’s Cup Thailand 2017) ณ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๔ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให้ นายเลอภพ โสรัตน์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬา
แห่งประเทศไทย นำ คณะสมาคม ฯ เฝ้า ถวายรางวัล เนื่องในวันนักกีฬายอดเยี่ยมเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๐