วันพฤหัสที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๔ และคุณหญิงทัศนา บุนนาค ต.ม.,ต.จ. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๒๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๐๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติองค์ศิลปินศิลปาธรและเชิดชูเกียรติศิลปินศิลปาธร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติภารกิจ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ และค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส