วันพฤหัสที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๖.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาส
ครบ ๑๒๕ ปี วันสถาปนาสภากาชาดไทย ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร