วันพฤหัสที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๐.๔๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงาน “ออร์แกนิก แอนด์ เนเชอรอล เอ็กซ์โป 2017” (Organic & Natural Expo 2017)
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร