วันพฤหัสที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ว่างพระราชกิจ