วันพฤหัสที่ 7 กันยายน พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๔๙ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยเครื่องบิน
ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๑๔ ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๖๐