วันพฤหัสที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๗.๑๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครี่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๔๐๓ เสด็จพระราชดำเนิน
เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีเปิดงาน
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต
เมื่อพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินทางถึงพระลานพระราชวังดุสิต ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเข้าพลับพลาพิธี ถวายความเคารพพระราชอาสน์ จากนั้นนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ จัดงาน ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เสร็จแล้ว พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ไปยังแท่นพิธี ลั่นฆ้องเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ในโอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์ ชมการแสดงชุดพิเศษ มหกรรมกลองมหามิ่งมงคล รำอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล จบการแสดง ถวายความเคารพพระราชอาสน์ จากนั้น ขึ้นรถรางไฟฟ้าเพื่อชมนิทรรศการและร้านค้าต่าง ๆ
ที่มาร่วมในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”