วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๔.๓๗ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปิดอาคาร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ และอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล/๕๗ – ก ณ โรงเรียนวัดนางในธัมมิการาม อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง