วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– พลโท นายแพทย์มงคล จิวะสันติการ นำ นางสาวธิดารัตน์ มั่นสินธร และนายเดเมี่ยน ดูรอง พร้อมด้วยครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ
ไทยแลนด์ ๒๐๒๑” พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย
และการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต “ไบค์ ฟอร์ ออล” (Bike 4 ALL) ประจำปี ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำ คณะผู้บริหาร
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่ม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์นั่งไฟฟ้า เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวราอูชัน เยสบูลาโตวา (Ms. Raushan Yesbulatova) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๓๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยและอัคคีภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศาลาการเปรียญวัดการ้อง และพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี