วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๗.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขน ชุด โมกขศักดิ์ และการบรรเลงดนตรีไทย โดยนักเรียนของศูนย์ศิลปะการแสดง สถาบันคึกฤทธิ์ ในโอกาส “วันคึกฤทธิ์” ณ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร