วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๗.๓๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับ
เครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสิริรักษ์ ณ โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี
(มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการโอลิมปิค
แห่งประเทศไทย ฯ เจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทย และนักกีฬาทีมชาติไทย รับโอวาทเพื่อเป็นสิริมงคล
ในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๒ ซึ่งจะจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง