วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการ
“แมวเอ๋ยแมวเหมียว” ณ ร้านภูฟ้าผสมผสาน ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๖ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ซีเอ็ม ๑๙๕๗ ไหมทอง คอลเลคชั่น”
(CM 1957 Maithong Collection) ณ บริษัท สยามกลิตเตอร์ ๑๙๕๗ จำกัด อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้ารับเสด็จ