วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๓.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดตัวหนังสือ “แนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบ
เครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ ๓” (Thai Textiles Trend Book Spring/Summer 2023) และทรงร่วม
การเสวนาวิชาการ “การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๕” ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานประชุมใหญ่
วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร