วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

-ว่างพระราชกิจ-