วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปในงาน “ประมงรำลึก สำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ ๙” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๕๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รับโอวาทเพื่อเป็นสิริมงคล
และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง