วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๒.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พระอธิการช่วง วิสุทโธ ณ เมรุวัดไม้รวกสุขาราม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี