วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๓.๔๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก A1 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร