วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๖.๕๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงหล่อพระเกศพระประธานประจำอุโบสถ เพื่อเชิญไปประดิษฐานที่วัดพุทธาราม เมืองแมงยิวลาว เกาะกวม สหรัฐอเมริกา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร