วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๑  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๓

 

วันนี้  เวลา  ๑๓.๕๘   น.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปพระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์แก่คณะแพทย์และพยาบาล
เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙  หรือ “โควิด-๑๙” (Covid-19)  ณ โรงพยาบาล
ศิริราช  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ครั้นเสด็จถึง  เสด็จไปยังห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราช พระราชทานพระวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ  เฝ้า ตามลำดับ ดังนี้
–  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา  เฝ้า รับพระราชทาน

พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย “โควิด-๑๙” (Covid-19)  เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แก่แพทย์ พยาบาลทั่วประเทศ

– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้า
รับพระราชทานหน้ากากผ้า ซึ่งตัดเย็บจากผ้าลายกราฟฟิกทรงออกแบบจากแบรนด์ “สิริวัณณวรี แบงค็อก”(SIRIVANNAVARI Bangkok)

– นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฝ้า รับพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ แบรนด์ “สิริวัณณวรี แบงค็อก”(SIRIVANNAVARI Bangkok) และน้ำยาฆ่าเชื้อ

ในโอกาสนี้ พระราชทานพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงบุคลากร
ทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ  ด้วยความทุ่มเท และเสียสละในการรักษาพยาบาล
แก่ผู้ป่วยจากโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ หรือ “โควิด-๑๙” (Covid-19)