วันพุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๑๕  มกราคม  พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

วันนี้  เวลา  ๐๘.๐๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์            เขตพญาไท เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๐๘.๓๔  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า                โปรดกระหม่อมให้  นายอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว                       ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอตาพระยา และหอประชุมที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว