วันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566

 

 

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๑๕  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๑๕.๑๓  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายการ์โลส  อุมเบร์โต
ฆิเมเนซ ลิโกนา (Mr. Carlos Humberto Jiménez Licona) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

เวลา  ๐๘.๑๘ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะสูงวัยที่ดี” และทรงฟังการบรรยาย เรื่อง “อินโนเวชัน แอส ไดรฟเวอร์ ฟอร์ นูทริชัน แอนด์ แวล – บีอิ้ง” (Innovation as Drivers for Nutrition and Well-Being)  เรื่อง “ฟิวเจอร์ ฟู้ดส์ ฟอร์ นูทริชัน แอนด์ เฮลท์” (Future Food for Nutrition and Health) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๑๔.๐๕  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี  เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

– นายธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา  ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ วาระ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคม ฯ  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

– นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และคณะ                  นำ นางสาวจ้อย จิตติเดชารักษ์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย  สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

– นายมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย นำ คณะกรรมการและคณะผู้บริหารบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิกรุงศรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ในนามบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และในนามมูลนิธิกรุงศรี สมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี-มูลนิธิกรุงศรี (บ้านไกรเกรียง) ตำบลเขาโจด  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

 

/ เวลา ๑๐.๐๐ น. …

 

 

 

– ๒ –

 

เวลา ๑๐.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล เดวิด
ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล ไปยังพิพิธภัณฑ์รำลึกเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หรือยาด
วาเชม นครเยรูซาเลม ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาทางทิศตะวันตกของเมาท์ เฮอซัล หรือภูเขาแห่งความทรงจำ ในการนี้ ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์รำลึกเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ทั้งยังเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงผู้เสียชีวิตชาวยิวจำนวนหลายล้านคนจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยบอกเล่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ร่องรอยแห่งความทรงจำ เช่น การเสียชีวิตหมู่ของชาวยิว การอพยพชาวยิวออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยเดิม การให้เกียรติชาวยิวที่ต่อสู้กับผู้กดขี่ และการยกย่อง
ผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวที่ช่วยชีวิตชาวยิวในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในโอกาสนี้ ทรงพระอักษรเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิต และทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยม จากนั้น เสด็จไปทรงร่วมพิธีรำลึกการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ทรงเติมน้ำมันไฟเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิต ทรงวางพวงมาลา ทรงวางหินรำลึก และทรงยืนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตชาวยิวจากเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

เวลา ๑๑.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล เดวิด
ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล ไปทอดพระเนตรกำแพงร้องไห้ (Wailing Wall)
ของนครเยรูซาเล็ม รัฐอิสราเอล ณ ที่นั้น แรบบาย ซามูเอล  ราบิโนวิทซ์ นักบวชแห่งกำแพงตะวันตกและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอล เฝ้ารับเสด็จ โอกาสนี้ ทรงสักการะกำแพงร้องไห้ และทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยม

กำแพงร้องไห้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายูดาห์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาวยิว สร้างขึ้น
ก่อนคริสตกาล ในสมัยกษัตริย์เฮโรดมหาราช มีอายุกว่าสองพันปี โดยเป็นส่วนที่หลงเหลือของวิหารศักดิ์สิทธิ์
ที่ถูกทำลายลงไป สร้างด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางตะวันของโดมออฟเดอะร็อค หรือมัสยิดอัลอักซอ ชาวยิวเรียกกำแพงนี้ว่า กำแพงตะวันตก ส่วนชาวคริสต์เรียกกำแพงนี้ว่ากำแพงร้องไห้ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์ที่ชาวยิว
ต่างพากันมาร่ำไห้กันที่กำแพงแห่งนี้ โดยได้ถูกทำลายลงถึง ๒ ครั้งในช่วงจักรวรรดิบาบิโลนและจักรวรรดิโรมัน
จนเหลือเพียงซากของกำแพงด้านตะวันตกของวัดเท่านั้น ชาวยิวได้มาที่นี่พร้อมกับร้องไห้เสียใจกับการล่มสลาย
ของวิหาร จึงกลายเป็นที่มาของกำแพงร้องไห้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการหวนคืนสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาของ
ชาวอิสราเอล

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังศูนย์การแพทย์ฮาดาซาส รัฐอิสราเอล
เพื่อทรงรับฟังการบรรยายทางวิชาการด้านนวัตกรรมที่ก้าวหน้าในการรักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพแล้ว จากนั้น เสด็จไปทอดพระเนตรศูนย์ผ่าตัดชั้นใต้ดิน ซึ่งอยู่ลึกลงไป ๔ ชั้น นี้มีอุปกรณ์การผ่าตัดที่ทันสมัยสำหรับทุกกลุ่มอาการ เช่น การผ่าตัดผู้ป่วยอุบัติเหตุ การผ่าตัดหัวใจ การผ่าตัดในโรคที่มีความซับซ้อน โดยมีเครื่องติดตาม
ที่แสดงถึงสัญญานชีพต่าง ๆ อยู่รอบห้อง เพื่อให้แพทย์ผ่าตัดได้ทราบถึงสถานะภาพของผู้ป่วย แล้วนำข้อมูลสัญญานชีพมาสรุปเป็นกราฟ เพื่อให้ทราบทิศทางการเปลี่ยนแปลงสัญญาณชีพได้ละเอียดมากขึ้น เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรห้องพักฟื้นที่สามารถรับผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัด มีแพทย์ พยาบาล และเครื่องติดตามสัญญาณชีพ
ที่ทันสมัย ทำงานตลอดเวลา เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

/ อนึ่ง …

 

 

– ๓ –

 

อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา  ๐๗.๓๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม  ไปยังท่าอากาศยาน ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรโครงการตลาดจริงใจ
“ฟาร์เมอร์ส มาร์เก็ต” (Farmers’ Market) ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ตรัง  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ในวันเดียวกันนั้น เวลา  ๑๒.๔๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง
จังหวัดตรัง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๗ เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของ “ผ้าทอนาหมื่นศรี”  ซึ่งเป็นผ้าทอมือเก่าแก่ของจังหวัดตรัง นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย โดยปรับปรุงอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี เพื่อจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี มีการสาธิตและสอนการทอผ้า
นาหมื่นศรี แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ เยาวชน และผู้สนใจ ซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าทอนาหมื่นศรี มีลักษณะ
สีแดง สีเหลือง มีการทอ ๒ ลักษณะ คือ การทอ “ลายมรดก” ทอด้วยหูก หรือกี่ทอมือ เป็นการทอผ้าแบบดั้งเดิม  และการทอ “ลายพัฒนา” ทอด้วยกี่กระตุก มีการสร้างสรรค์ลายผ้าใหม่ ๆ ผสมผสานกับลายผ้าดั้งเดิม ใช้เวลา
ในการทอรวดเร็วกว่ากี่มือ เหมาะสำหรับการทอผ้าใช้ตัดเย็บเสื้อผ้าและแปรรูปเป็นสิ่งของ เช่น กระเป๋า นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าโบราณของชุมชนนาหมื่นศรี ที่มีอายุกว่า ๒๐๐ ปี ปัจจุบันรวบรวมลายผ้าดั้งเดิม  จำนวน ๓๒ ลาย อาทิ ลายลูกแก้ว ลายดอกจัน ลายแก้วกุหลาบ ลายครุฑนกเหวก หรือลายนกการเวก ลายหงส์ลายตุ๊กตาถือดอกบัว ลายพานรัฐธรรมนูญ และลายปลา นอกจากนี้ ได้จัดตั้งร้านค้าวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จำหน่ายสินค้าของชุมชน อาทิ กระเป๋า ผ้าพันคอ ผ้าขาวม้า และของที่ระลึก มีการอบรมด้านการบริหารการตลาด รูปแบบผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการร้านค้า อบรมการเป็นมัคคุเทศก์แก่นักเรียน และเยาวชน ด้วย