วันพุธ ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2562

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
ว่างพระราชกิจ