วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๗.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๔ ณ ศาลา ๓ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๒๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงติดตามความก้าวหน้าในการจัดเตรียมงานโครงการแสดง
ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ “ไทยแลนด์ เบียนนาเล โคราช ๒๐๒๑” (Thailand Biennale, Korat ๒๐๒๑)
ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมวชิรคุณ วิบุลประชาพัฒนาการ ภาวนาวิธานโกศล วิมลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
ณ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระธรรมพัชรญาณมุนี
ภาวนาวิธีสุวิธาน สีลาจารสุวิมล โกศลกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ โรงเรียนทอสี
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่
พระเทพพัชรญาณมุนี วิปัสสนาวิธีโกศล วิมลสีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดป่ารัตนวัน
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา