วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่  ๒๖  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา  ๑๔.๕๔  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารสิริคุณาทร” ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร (ส่วนหน้า) และทอดพระเนตรนิทรรศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร และเครือข่าย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร