วันพุธ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2567

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2567
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ  ที่  ๒๗  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗
วันนี้  เวลา  ๐๙.๓๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางสายสม  วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำ นายสเปนเซอร์ เลวิส
เอ็ดเวิร์ดส (Mr. Spencer Lewis Edwards) กรรมการบริษัท แอคท์ นาว ชิลเดรนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด และ
นางนิโคล ลีน วู้ด (Mrs. Nicole Lynn Wood) พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน
– พันเอกหญิง นันทพร  วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ นำ นายเทนซิน  ดอร์จิ (Mr. Tenzin  Dorji)
ครูโรงเรียนมัธยมตัง (Tang Central School) เมืองบุมทัง (Bumthang) ราชอาณาจักรภูฏาน และนางฟาร์ฮานา  เบกุม (Mrs. Farhana Begum) ครูโรงเรียนประถมศึกษาอะแซมปือ (Azampur Government Primary School)
กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ผู้ที่ได้รับทุนพระราชทาน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาอนามัยโรงเรียน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูล
รายงานผลการศึกษา
– นายอภิสิทธิ์  พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ผ่านการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากร
ทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเกียรติบัตร
ในโอกาสนี้ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการฝึกอบรม ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา  ๑๔.๑๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ
เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
/ในวันเดียวกันนี้ …
– ๒ –
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๕.๔๓  น.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– นายชานโดร์  ชีโปช (Mr. Sándor  Sipos) เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เฝ้า
ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฮังการี ชั้น “คอมมานเดอร์ส ครอส วิธ เดอะ สตาร์” (Commander’s Cross with the Star) ของเครื่องอิสริยาภรณ์ ชุด “ออเดอร์ ออฟ เมอริท” (Order of Merit) สำหรับพระกรณียกิจในการส่งเสริมดนตรีคลาสสิกฮังการีในประเทศไทย
ในโอกาสนี้ นางสาวคามิลลา  บาลลา (Miss Kamilla  Balla) รองหัวหน้าสำนักงาน
สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นายฌ็อง-โกลด  ปวงเบิฟ (Mr. Jean-Claude  Poimboeuf) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เฝ้า ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางมาริโกะ  ปวงเบิฟ (Mrs. Mariko  Poimboeuf) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าด้วย