วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๕.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดราษฎร์นิมิต อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์คอลเลคชั่น
“สปริง / ซัมเมอร์ ๒๐๑๘” (Spring/Summer 2018) ที่ทรงออกแบบภายใต้ชื่อ “สิริวัณณวรี แบงค็อก” (Sirivannavari Bangkok) ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร