วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงาน “สวีท มาเนีย” (SWEET MANIA) ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี