วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม (มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย) อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ใบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก
แก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๑ ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๔๑ น. พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงตรวจความเรียบร้อยในการดำเนินงานโครงการจัดสร้าง
พระพุทธปฏิมา – สิริภานิรมิต ณ โรงหล่อ บริษัท เอเชีย ไฟน์ อาร์ท จำกัด อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๐๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล โตโยต้า คลาสสิคส์ ครั้งที่ ๒๙ ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร