วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไป
ทรงจัดตู้ปลานาโน ในงานวันประมงน้อมเกล้า ฯ ครั้งที่ ๓๐ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี