วันศุกร์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระมหาเจดีย์บูชาพระคุณพ่อ
และทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโสถ กับทรงยกฉัตรขึ้นกางกั้นเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถ ณ วัดตากฟ้า
อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์