วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการ
ศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐ ณ พิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๑๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดโครงการระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โรงงานหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี