วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

– ว่างพระราชกิจ –