วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
                            พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์  ที่  ๒๐  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา ๑๖.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร
ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล
ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เชียงใหม่” (Thailand International Ice Hockey Arena Chiangmai)  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับเสด็จ จากนั้น ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ  ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปยัง “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เชียงใหม่” อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
เวลา  ๑๘.๒๙  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินถึง “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เชียงใหม่” ณ ที่นั้น นายวรวิทย์
ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางปิ่นปินัทธ์ ญาณกรธนาพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท
เดอะเธียเตอร์ ออฟ ดรีม จำกัด และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และกราบบังคมทูลเบิก ประธานกรรมการบริหารบริษัท เดอะเธียเตอร์ ออฟ ดรีม จำกัด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของ “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เชียงใหม่” พร้อมกับ
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดป้าย “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล
ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เชียงใหม่”  จากนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังแท่นพิธี
ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เชียงใหม่” พระสงฆ์เจริญ
ชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก  ต่อจากนั้น  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้แทนจากสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเสื้อกีฬาฮอกกี้ที่ระลึกแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  แล้วทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา  จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังห้องรับรับรองที่พลับพลาพิธี  ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก  เสร็จแล้ว ทรงพระดำเนินเข้ายังอาคาร “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เชียงใหม่”
/ จากนั้น  …
– ๒ –
จากนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สนามไอซ์ ฮอกกี้ (Ice Hockey)  ภายใน “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เชียงใหม่” ทอดพระเนตรการแสดงบนลานน้ำแข็ง
จำนวน ๒ ชุด ได้แก่ ชุดม่วนอก ม่วนใจ๋ : “ลานนา แฮปปีเนส อิน โมชัน เดอะ สเกตติ้ง เอ็กซ์ตราวากานซา” (Lanna Happiness in Motion : The Skating Extravaganza)  เป็นการแสดงศิลปะร่วมสมัยถึงประเพณีวัฒนธรรมอันประณีตของล้านนา ผสมผสานท่วงทำนองที่มีความสง่างามและความสนุกสนานบนลานน้ำแข็ง
และชุด “เดอะ เกรทเทท โชว์” (The Greatest Show) เป็นการแสดงที่ถ่ายทอดอารมณ์ความสนุก ความมีชีวิตชีวาของผู้คนที่มาจากหลากหลายถิ่นฐานแต่มีความฝันหนึ่งเดียวกัน   ต่อจากนั้น  ทอดพระเนตรกิจกรรมไอซ์ ฮอกกี้ คู่เปิดสนาม ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์กีฬาไอซ์ ฮอกกี้  และทรงร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรด้วยความสนพระราชหฤทัย สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่  ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ แล้วประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร
“ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เชียงใหม่”  ตั้งอยู่ที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
เชียงใหม่ – ลำปาง ดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  บนพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร
เป็นสนามแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง และกีฬาบนลานน้ำแข็งแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรอง
จากสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย มีขนาดสนามได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในอนาคตจะใช้จัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง และกีฬาบนลานน้ำแข็งรายการต่าง ๆ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากนี้
ยังจะใช้เป็นสนามฝึกซ้อมของตัวแทนนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง และกีฬาบนลานน้ำแข็งทีมชาติไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ รวมถึงใช้ในการฝึกซ้อมของนักกีฬาเยาวชนไทย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวงการฮอกกี้น้ำแข็ง
ของไทยให้ก้าวไปสู่ระดับโลก รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้  ฝึกฝนและพัฒนาสหสาขาวิชาชีพ อันจะเกิดประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป
เวลา ๐๙.๐๒  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออก
ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พระครูปลัดจิรายุส จิรวฑฺฒโน พระอาจารย์สอนศีลธรรม ประจำหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม วัดราชคีรีหิรัญยาราม ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
นำ ศิษยานุศิษย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระแม่ตารามหาโพธิสัตว์ และสิ่งของต่าง ๆ ในโอกาสนี้ พระภิกษุ  ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นายกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
นำ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพวาดระบายสีโตโยต้า
/ หัวข้อ ..
– ๓ –
หัวข้อ รถยนต์ในฝัน “โตโยต้า ดรีม คาร์ อาร์ท คอนเทสต์” (TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST)
ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
    ๑. นางวันเพ็ญ จำปาน้อย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๓๓๒๙ ตั้งอยู่ที่ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
    ๒. นายประเจิด สุขแก้ว ประธานชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๐๕ (จุฬา ๐๕)
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากสมาชิกชมรม ฯ และผู้ร่วมงาน ๖๐ ปี
ใต้ร่มจามจุรี สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– รองศาสตราจารย์วัฒนา ศิวะเกื้อ อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ และคณะกรรมการจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– นายนิโคลัส เรซกี นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ นำ คณะกรรมการจัดงาน
แสดงดนตรีการกุศล “มิวสิค ออฟ เดอะ ไนน์” (Music of the Night) พร้อมด้วยผู้สนับสนุนการจัดงาน ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวแพรวพราย รัตน์ดิลกพานิชย์ และนางวิไลวรรณ  ปานศุภวัชร  เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ในโอกาสนี้ นางสาวอุไรวรรณ กรวิทยาศิลป ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย   ทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย ทุนการศึกษาพระราชทาน
“ทุนเล่าเรียนหลวง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทุนการศึกษานามพระราชทาน “ลุ่มน้ำโขงพิจัย”
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
/ เวลา  ๑๓.๕๓  น. …
– ๔ –
เวลา  ๑๓.๕๓  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี  เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ  เฝ้าทูลละอองพระบาท
ตามลำดับดังนี้
– นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นำ คณะกรรมการร้านกาชาดการไฟฟ้า
นครหลวง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เงินวันเปิดงานกาชาด ฯ และเงินที่การไฟฟ้านครหลวงร่วมสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้า
ในงานกาชาด ฯ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายประยูร เชี่ยววัฒนา นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) นำ คณะผู้บริหารสมาคม ฯ และกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้สนับสนุน
จัดการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ และคณะกรรมการจัดงานแข่งขันเดิน – วิ่งการกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ร่วมเข้า
เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) นำ นายสมชัย
และนางเสมอ ชำพาลี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องดนตรีไทย
ประกอบด้วย ระนาดเอก  ระนาดทุ้ม  ซอด้วง  ซออู้  จะเข้  กลองแขก  ขลุ่ย   ฉิ่ง  ฉาบ และกรับ
เพื่อพระราชทานแก่วัดพรหมนิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สำหรับให้เยาวชน
ในชุมชนใช้เรียนดนตรีไทย
– นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ นำ คณะกรรมการอำนวยการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน
ผลการดำเนินงานของสมาคม ฯ และกราบถวายบังคมลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ นำ คณะกรรมการอำนวยการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาวันที่ระลึก
ทหารผ่านศึกเกาหลี  ณ  อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเกาหลี กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ฯ อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี