วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒
รักษาพระองค์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา ๑๗.๒๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖
ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
เวลา ๐๗.๔๔ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรม เดอะ ทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทำการรักษา ฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ พลับพลาทรงงานวัดพระมหาธาตุ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลา เนื่องใน
วันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนาม ประจำปี ๒๕๖๖ ณ อนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของหทารไทย
ในสมรภูมิเวียดนาม ค่ายสุรสีห์ กองพลทหารราบที่ ๙ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี