วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๒๔  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้  เวลา  ๑๗.๒๙  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงวางพวงมาลาถวาย
ราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”
ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เวลา  ๑๘.๑๕   น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออกพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี  ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคล เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

– พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานที่ปรึกษาโครงการจัดสร้าง “พระพุทธศรีราชนาวี มงคลสามัคคีประสิทธิ์”
และคณะกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูป ฯ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปบูชากองทัพเรือ “พระพุทธศรีราชนาวี มงคลสามัคคีประสิทธิ์” ชนิดทองคำ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕ นิ้ว และขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๖ เซนติเมตร แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๖ เซนติเมตร
แด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี กับมอบขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๖ เซนติเมตร แด่ เจ้าคุณพระสินีนาฏ
พิลาสกัลยาณี   ต่อจากนั้น พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ นำ คณะกรรมการการแข่งขัน “ไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ ซีซัน ๓ : เหลียวหลังแลหน้ารวมพลคนกล้า ฝ่าสองมหานที” เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย

– นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
นำ นายโนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้ จำนวน ๕ คัน เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๐๘.๕๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์