วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๙.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานสัตวแพทย์ด้านสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๕๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๓
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร