วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๒๗  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๑๗.๕๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายโอวีคูโรมา โอโรกุน เจบะฮ์                         (Mr. Ovikuroma Orogun Djebah) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย                                  เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่