วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๘.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก และสวนเกษตรคุณพิชชานันท์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๗.๓๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายบำรุง พาทยกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยนาฏศิลป และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญคุรุเทวา รุ่นเจริญสุขลาภผลพูนทวี เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ชุดเหรียญรวม เนื้อเงินบริสุทธิ์ เนื้อนวโลหะแก่เงิน เนื้ออัลปาก้า เนื้อทองทิพย์ และเนื้อทองแดงผิวไฟ (ขัดเงา) ซึ่งจัดสร้างโดยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฎศิลป
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม่ให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม่ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการแสดงของนางแคทเธอรีน เจนกินส์ ในงานมหกรรมศิลปะการแสดง และดนตรีนานาชาติ กรุงเทพ ฯ ครั้งที่ ๒๓ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร