วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๑๖.๑๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุทิน คลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำ นายทหารชั้นนายพล และนายตำรวจชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศ ประจำปี ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ
ในโอกาสนี้ พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
เวลา ๐๙.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก นินนาท เบี้ยวไข่มุข กรรมการอำนวยการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
และพลเอก เจริญชัย สินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และคณะกรรมการ จัดการแข่งขันวิ่ง “เขาใหญ่มาราธอน” เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จากการจัดการแข่งขันวิ่ง “เขาใหญ่มาราธอน” ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) นำ คณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) และโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี สยามบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ระดับปริญญาโท
– นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางเข็มทอง เรืองกฤตยา ประธานมูลนิธิพุทธบารมี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จากการจัดงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจำปี ๒๕๖๖ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฉัตรประอร งามอุโฆษ กรรมการบริหารและเลขานุการ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นางสวาท ตรีถาวรยืนยง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี
/ – นางสาวอุษณีย์ …
-๒-
– นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ ประธานกรรมการบริษัท เคเอฟยู จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายโดนัทหน้าพระราชทาน พายต้นแบบหน้าพระราชทาน และน้ำผลไม้สูตรพระราชทานรวมทุกสาขา ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และ เดือนเมษายน ๒๕๖๖ กับเงินสมทบเพิ่มเติม สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายไพศาล กชกรจารุพงศ์ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการกีฬา จังหวัดสงขลา นำ นางยุวดี ชคทิศ กรรมการชมรมจักรยาน “ไทย แองเจิล ไซคลิง” (Thai Angel Cycling) และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยาน “ไทย แองเจิล ไซคลิง” (Thai Angel Cycling) ครั้งที่ ๔ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะการแข่งขัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นางสาวกิ่งเพชร บุญยงค์ ประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในต่างแดน และประธานจัดงาน “เดอะ ซิกส์ ไทย เฟสติวัล ๒๐๒๓” (The 6th Thai Festival 2023) เมืองคีล สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
นำ คณะกรรมการชมรม ฯ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ จัดงานดังกล่าว สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย ต่อจากนั้น
เวลา ๐๙.๓๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารธนาคาร ฯ คณะผู้แทนกรรมการมูลนิธิทีทีบี คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย การประกวดอ่านฟังเสียง การประกวดวาดภาพดิจิทัล การประกวดมารยาทไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน การประกวดอ่านฟังเสียงสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น และการประกวดโครงงาน เท่ได้ ต้องไม่บูลลี่ ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ – ฟ้า ทีทีบี” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประกวด ฯ สมทบทุนมูลนิธิราชสุดา ในโอกาสนี้ ผู้ชนะการประกวด ฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายกฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังนี้
๑. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์
๓. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ๔. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
/ – นายนาเคศ …
-๓-
– นายนาเคศ สิงห์ (Mr. Nagesh Singh) เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางปรัชญา สิงห์ (Mrs. Pragjna Singh) ภริยา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๔.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางสาวศศิเกษม หิรัญรัศมี และนางภรณี หิรัญรัศมี เจมส์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินของนางชรอุ่ม หิรัญรัศมี ผู้เป็นมารดา สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ และครุยวิทยฐานะ ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิต วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์ศุภจิตรา ชัชวาลย์ กรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์ ฯ นำ นายธิติ สุทธิยุทธ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพืชสวน จากมหาวิทยาลัยเพอร์ดู สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร