วันอังคารที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันนี้ เวลา ๑๒.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”
ณ เรือนจำกลางนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม