วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๑๙ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๑ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป
ทรงเปิดอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และหลวงพิพิธ (ม่วง สิงหเสนี) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย