วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร และวัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการโครงการบูรณะพระอาราม
และผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินบำรุงพระอาราม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ภายหลังจากทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม
การนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เวลา ๐๘.๔๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ หัวข้อ “เข้าใจวิทยาศาสตร์ เข้าถึงเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม นำสังคมยั่งยืน”
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๑๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธาน
พิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดถ้ำพระธาตุ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๗ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปทรงหล่อพระพุทธอทิตยนาถศาสดามหาสำเร็จทันใจ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย