วันอังคาร ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๘.๐๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเกี่ยวข้าวจากแปลงทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ณ แปลงนาของเกษตรกร หมู่ที่ ๔
ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร