วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

– ว่างพระราชกิจ –