วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดนิทรรศการความสัมพันธ์ ๒๐๐ ปี ไทย – สหรัฐอเมริกา “เกรท แอนด์ กู๊ด เฟรนด์ส เอ็กซิบิชัน” (Great and Good Friends Exhibition) ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมมหาราชวัง
เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินถึงพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมมหาราชวัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา นายกลิน ที. เดวีส เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และภริยา ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และนางปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการบริหารพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จอยู่ ณ ที่นั้น จากนั้น เสด็จเข้าสู่โถงพิพิธภัณฑ์ ฯ นายกลิน ที. เดวีส เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฯ และกราบบังคมทูลเชิญ ทรงเปิดนิทรรศการ ฯ และทอดพระเนตรนิทรรศการ ฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการความสัมพันธ์ ๒๐๐ ปี ไทย – สหรัฐอเมริกา “เกรท แอนด์ กู๊ด เฟรนด์ส เอ็กซิบิชัน” (Great and Good Friends Exhibition) แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเชิงปฏิบัติการ ซึ่งประยุกต์ใช้ สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไทย – สหรัฐอเมริกา เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น ๒ เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการ “ของขวัญ แห่งมิตรภาพ” ซึ่งจัดแสดงของขวัญที่พระมหากษัตริย์ไทยพระราชทานแก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในโอกาสต่าง ๆ เอกสารประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – สหรัฐอเมริกา และภาพพระราชกรณียกิจในการเสด็จ พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาที่เก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ห้องสมุดรัฐสภา ห้องสมุดประธานาธิบดี และหอจดหมายเหตุและบันทึกแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ “งามสมบรมราชินีนาถ” ซึ่งจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
นิทรรศการความสัมพันธ์ ๒๐๐ ปี ไทย – สหรัฐอเมริกา “เกรท แอนด์ กู๊ด เฟรนด์ส เอ็กซิบิชัน” (Great and Good Friends Exhibition) จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ ๒๐๐ ปี ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา เนื้อหาของนิทรรศการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งและยืนยาว ของทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีที่ได้เพิ่มพูนขึ้นตามลำดับ ทั้งด้านการค้า การศึกษา การสาธารณสุข และการแลกเปลี่ยน ทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นพันธมิตรภายใต้สนธิสัญญาที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคแห่งนี้
นิทรรศการความสัมพันธ์ ๒๐๐ ปี ไทย – สหรัฐอเมริกา “เกรท แอนด์ กู๊ด เฟรนด์ส เอ็กซิบิชัน” (Great and Good Friends Exhibition) มีการจัดแสดงของขวัญที่พระประมุขและประมุขของทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนกัน ทั้งของขวัญที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

/และสมเด็จ…

– ๒ –

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ตลอดจนของขวัญที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาถวายแด่พระประมุขของไทย โดยของขวัญหลายชิ้นนำมาจัดแสดง เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งของขวัญเหล่านี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันยาวนานถึง ๒๐๐ ปี ให้เป็น ที่ประจักษ์ แต่ยังบอกเล่าเรื่องราวของสองประเทศซึ่งอยู่กันคนละซีกโลก แต่สานสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยไมตรีจิตและความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยเมื่อพุทธศักราช ๒๓๖๑ เจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรี (ดิศ บุนนาค) เจ้าพระยาพระคลัง ได้มีจดหมายลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๓๖๑ ถึงนายเจมส์ มอนโร ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา กล่าวถึงพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่จะสร้างสัมพันธ์ทางการค้าและพาณิชย์ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับสหรัฐอเมริกา นับเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพ อย่างเป็นทางการ เป็นครั้งแรก ของทั้งสองประเทศ
นิทรรศการครั้งนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันด้านวัฒนธรรมชั้นนำของทั้งสองประเทศ ซึ่งรวมถึงสถาบันสมิธโซเนียน องค์การบริหารจดหมายเหตุและบันทึกแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา และหอสมุดประธานาธิบดีที่อยู่ภายใต้การกำกับของหอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกา ตลอดจนสถาบันพระปกเกล้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ของประเทศไทย ทั้งนี้ นิทรรศการความสัมพันธ์ ๒๐๐ ปี ไทย – สหรัฐอเมริกา “เกรท แอนด์ กู๊ด เฟรนด์ส เอ็กซิบิชัน” (Great and Good Friends Exhibition) จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมระหว่าง วันที่ ๒๑ มีนาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๗.๒๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง กับคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการผลิตและจำหน่ายเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ และเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดเดิม ทั้ง ๙ ชนิดราคา
– ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิ สมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นำ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และคณะกรรมการรางวัล ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละออง ธุลีพระบาทด้วย
เวลา ๐๙.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๑.๐๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
/ณ อาคาร…

– ๓ –

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๔.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำ คณะกรรมการร้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นำ คณะผู้บริหารกระทรวง ฯ ผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการประกวด
เมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ และเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม
ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงาน ฯ
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร