วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๓.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก A1 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ณ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์) และถวายผ้าไตร
แด่พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา