วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายฮาซิม อัสสัยยิด
บะดะวีย์ อัฏฏอฮิรีย์ (Mr. Hazem Elsayed Badawy Eltahry) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เจ้าชายแอนดรูว์ อัลเบิร์ต คริสเตียน เอดเวิร์ด,
ดุ๊กแห่งยอร์ก, เอิร์ลแห่งอินเวอร์เนสและบารอนแห่งคิลลีเล (His Royal Highness Prince Andrew
Albert Christian Edward, Duke of York, Earl of Inverness and Baron of Killyleagh)
เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่เสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราช
อาณาจักรเพื่อทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร