วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ อีเค ๔๑๘ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนิน เยือนสาธารณรัฐคอซอวอ สาธารณรัฐแอลเบเนีย มอนเตเนโกร และสาธารรรัฐเฮลเลนิก ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ